Faculty

International Faculty

speaker
Dr Peter Dziewulski

Consultant Plastic Surgeon, Broomfield Hospital, UK

speaker
Dr Odhran Shelley

Consultant Plastic Surgeon, St.James Hospital, Dublin, Ireland

speaker
Dr Naguib El Muttardi

Consultant Plastic Surgeon, Broomfield Hospital, UK

speaker
Dr Michael Frost

Consultant Burn Intensivist, Broomfield Hospital, UK

speaker
Dr Karel Capek

Consultant Burn Surgeon, Galveston, Texas, USA

speaker
Dr Ram Velamuri

Md,FACS,MRCS,MS,DNB, Consultant Burn Surgeon, Memphis, USA

speaker
Dr Anjay Khandelwal

MD, FACS, FICS, Akron, Ohio,USA

speaker
Shankar Man Rai

Kathmandu, Nepal


National Faculty

Dr. Anant Sinha
Jharkhand

Dr. Arun Kumar Choudhury
Odisha

Dr. Bhupendra Prasad Sarma
Guwahati

Dr. Karoon Agrawal
New Delhi

Dr. Lakshmi Palukuri
Hyderabad

Dr. Maneesh Singhal
New Delhi

Dr. Nikhil Panse
Pune

Dr. Prabhat Srivastava
New Delhi

Dr, Raghav Shrotriya
Mumbai

Dr. R. Ravindra Bharathi
Coimbatore

Dr. Raj Kumar Manas
New Delhi

Dr. Rajinder Mittal
Punjab

Dr. Rakesh Kain
New Delhi

Dr. Rakesh Kumar Srivastava
New Delhi

Dr. Ram Varaham
Coimbatore

Dr. Ramakant Bembde
Aurangabad

Dr. S.P. Bajaj
New Delhi

Dr. Sameek Bhattacharya
New Delhi

Dr. Sanjay Kumar Giri
Odisha

Dr. Sanjeev K. Uppal
Punjab

Dr. Satyaswarup Tripathy
Chandigarh

Dr. Shailesh Ranade
Mumbai

Dr. Somesh Balakrishnan
Chennai

Dr. Sujata Sarabahi
New Delhi

Dr. Sunil M. Keswani
Navi Mumbai

Dr. Veena K.Singh
Bihar

Dr. Vinita Puri
Mumbai

Dr. Vithal Lahane
Latur

Prof. D. Vijay Kumar
Lucknow

Dr Venkateshwaran Narasiman
Mumbai

Dr. Umar Farooq Baba
Jammu & Kashmir